S è r i e A r t í s t i c a

La nostra Sèrie Artística de vins és una col·laboració única amb artistes de diverses parts del món. Les seves obres, ja siguin dissenys o pintures, inspiren i es reflecteixen a les etiquetes de les nostres ampolles, creant una sinergia entre l’art visual i la riquesa de sabors dels nostres vins. Aquesta sèrie celebra la fusió de l’art i l’enologia i ofereix una experiència sensorial completa i distintiva.

D a v i d P h e r

Des dels carrers històrics de Berlín, David Pher porta la influència d’una ciutat de contrastos, reflectint en els seus llenços abstractes el joc de llums i ombres d’una metròpoli en evolució constant. Mentrestant, al cor de Mallorca, Arnau Galmés Ferrer, custodi de la tradició familiar de Galmés i Ferrer, transforma l’essència de la terra en vins que narren històries.

U n a m i c a m é s . . .

E l s A r t i s t e s

A la vasta tapesa de l’art i la creativitat, hi ha els que pinten amb colors i els que pinten amb sabors. Una col·laboració entre aquests dos artistes evoca un escenari on l?art es viu i es degusta. És un viatge sensorial, una experiència que desdibuixa les fronteres entre allò visual i allò gustatiu, entre la paleta i la copa.

D a v i d P h e r

Els inicis de David en una casa plena d’art durant els anys 80 a Alemanya no només li van donar un llenç sobre el qual construir la seva passió, sinó també un mirall on reflectir les vibrants emocions d’una era.

El seu treball no és només una exposició de colors i formes, és una invitació. En aturar-nos davant de les seves peces, som convocats a un viatge intern, on les nostres interpretacions individuals dels gargots críptics i les figures etèries ens guien a través de laberints emocionals. Cada observador es converteix en coautor de la peça, donant vida als dimonis i àngels que cadascú de nosaltres defineix.

En un món sovint sense color, l’objectiu de David és simple: transformar espais físics i mentals, oferint un refugi on podem trobar-nos, desafiar-nos i, finalment, celebrar-nos.

A r n a u G a l m é s F e r r e r

A l’illa de Mallorca, coneguda pels seus paisatges idíl·lics i rica història, hi ha la passió, l’herència i l’evolució d’una família que ha dedicat la vida a l’art de la vinificació.

La veritable màgia de ‘Galmés i Ferrer’ radica en la seva habilitat per fusionar allò antic amb allò nou. Mentre que les seves arrels s’enfonsen profundament a la història mallorquina, la seva mirada està fixa en el futur.

Mentre que molts vins poden ser degustats, els de Galmés i Ferrer han de ser experimentats. Són un reflex d’una illa, una família i un home que té una passió pel vi tan profunda com les arrels de les vinyes que creixen a la terra de Mallorca.