L a N o s t r a H i s t ò r i a

La història del Celler Galmés i Ferrer de Petra és un viatge fascinant a través de generacions dedicades a la producció de vins. Ubicat al municipi de Petra, a Pla de Mallorca, aquest celler té les seves arrels a la dècada de 1930, quan es va iniciar la producció de vi amb declaracions oficials per a la collita de raïms i la distribució de vi.

El fundador, l’avi de la família, va marcar els primers passos i va elaborar vi de manera esporàdica. Els raïms eren processats i comercialitzats, però la dedicació a aquesta tradició no es va tornar exclusiva fins a la següent generació, amb Guillem Galmes Salas. Aquest dedicat vinicultor es va centrar exclusivament en l’elaboració del vi, establint nombrosos proveïdors a la regió de Pla, al voltant de Petra.

El vi produït pel celler es distribuïa àmpliament a tot Mallorca, i la dedicació i formació a la vinificació es van transmetre a la següent generació, cap a l’actual enòleg i propietari, Arnau Galmés Ferrer. El llegat es va estendre amb el pas del temps, i el celler va experimentar canvis significatius a la dècada de 2000 amb un projecte de modernització de les instal·lacions. L’expansió del celler va portar noves línies de vins.

El Celler Galmés i Ferrer encarna la fusió entre allò antic i allò nou, honrant les tradicions mallorquines mentre mira cap al futur. Cada ampolla explica la història única d’una família apassionada que ha dedicat la seva vida a l’art de la vinificació, i els seus vins són testimoni d’aquesta herència rica en cada glop.

La nostra Història

C o m t o t v a c o m e n ç a r

Guillem Galmés. Años 80´s
AWARDS

I t a l y ' s M o s t R e c o g n i z e d W i n e r y

mestres del vi

D e s c o b r e i x e l s A r t e s a n s d e l n o s t r e M ó n

MARCIAL DIRECTOR

Fillip Moratti

Executive Director

ARNAU ENOLOGO

Arnau Galmes Ferrer

Propietari & Enòleg

TANIA responsable adjunta

Tania Serafini

Responsable executiva

Fites

V u i t D è c a d e s d e l a n o s t r a H i s t ò r i a

1937

Els Inicis

Inicia la producció de vi amb declaracions oficials de collita de raïm i distribució de vi.
Al voltant de 1950

Generació després de Generació

Guillem Galmes Salas agafa les regnes del celler i dedica la vida al món del vi.

Finals de 1960

Canvi de celler

La producció inicial tenia lloc en una bodega típica del segle XVII al centre de Petra, traslladant-se posteriorment als afores del poble.

1970-1980

Vi a Granel

La producció massificada es troba en fita històrica. Això va permetre la venda de vi a tota l’illa de Mallorca.

2000

Projecte de Modernització

El celler es transforma amb l’ampliació de l’edifici i la incorporació de noves àrees: sala de laboratori, de tast, dipòsits, sala de bótes i botiga comercial.

2021

Projecte de Digitalització

Es comencen a digitalitzar els processos productius del celler.

SOSTENIBILITAT

C o n c i e n c i a d e l M e d i o A m b i e n t e

Com a part de la indústria agrícola, depenem completament del nostre entorn, així com aquest depèn de nosaltres. És per això que cultivem els nostres productes de forma orgànica i sostenible. En les darreres dècades, la petjada de carboni del celler ha estat positiva, cosa que ens sentim realment orgullosos.

Com a part de la indústria agrícola, depenem completament del nostre entorn, així com aquest depèn de nosaltres. És per això que cultivem els nostres productes de forma orgànica i sostenible. En les darreres dècades, la petjada de carboni del celler ha estat positiva, cosa que ens sentim realment orgullosos.